فرش وزرا - شرکت پارس مرینوس

700 شانه

  • نام طرح: آریا مهر
  • کد محصول:
  • شانه: 700
  • تراکم پود در متر: 2550
  • رنگ زمینه: کرم سرم ای
  • سایز های موجود: 3x4-2.5x3.5-2x3-1.5x2.25-1x4-1x3-1x2-1x1.5

  • توضیحات: