فرش وزرا - شرکت پارس مرینوس

1000 شانه

  • نام طرح: گل پری
  • کد محصول:
  • شانه: 1000
  • تراکم پود در متر: 3000
  • رنگ زمینه: صدفی
  • سایز های موجود: 3x4-2.5x3.5-2x3-1.5x2.25-1x4-1x3-1x2-1x1.5

  • توضیحات: